รับจ้างขนส่งเงินสด.com
: เจ้าของกิจการารถรับจ้างขนส่งเงินสดที่ต้องรู้?

รับจ้างขนส่งเงินสด

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

เจ้าของกิจการารถรับจ้างขนส่งเงินสดที่ต้องรู้?

เจ้าของกิจการารถรับจ้างขนส่งเงินสดที่ต้องรู้?

หัวใจสำคัญในด้านการขนส่งทางบก คงหนีไม่พ้นให้กับผู้ที่มีอาชีพขับรถรับจ้างขนส่งเงินสด ในสายงานด้าน โลจิสติก์ และงานด้านเชิงพาณิชย์ รถรับจ้างขนส่งเงินสดมีความสำคัญทั้ง ภายในและภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งในปริมาณที่มาก หรือขนาดใหญ่ รถรับจ้างขนส่งเงินสดก็สามารถตอบสนองด้านการขนส่งเป็นอย่างดี ทั้งสะดวก รวดเร็ว และราคาถูก ดังนั้น เราจึงอยากนำความรู้ก่อนที่คุณจะมาประกอบอาชีพขับรถรับจ้างขนส่งเงินสด ซึ่งก่อนที่จะขับรถรับจ้างขนส่งเงินสดต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง ?

1. ต้องมีใบขับขี่  

ในการขับรถแต่ละประเภทต้องมีใบขับขี่ ตามกฎหมาย แต่ในการขับรถรับจ้างขนส่งเงินสดนั้น จะต้องมีใบอนุญาตในการขับขี่ตามกฎหมายแล้ว สำหรับการขับรถรับจ้างขนส่งเงินสดนั้น และใบขับขี่จะถูกแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

-ใบอนุญาตขับรถทุกประเภท บ.2 คือ ใบอนุญาตขับรถประเภทส่วนบุคคล คือ การอนุญาตให้สามารถขับขี่เพื่อขนส่งส่วนบุคคลได้ เช่น รถบัส, รถรับจ้างขนส่งเงินสด 6-10 ล้อ (ป้ายทะเบียนพื้นสีขาว)

-ใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ท.2 คือ ใบอนุญาตประเภทขับขี่เพื่อขนส่งได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นใช้สำหรับขนส่งเพื่อการค้า ธุรกิจส่วนตัว ใช้ขนส่งเพื่อรับจ้าง การขนส่งคน สิ่งของ หรือประกอบธุรกิจการขนส่งได้ เช่น รถรับจ้างขนส่งเงินสดสาธารณะ รถบัส, รถรับจ้างขนส่งเงินสด 6-10 ล้อ (ป้ายทะเบียนพื้นสีเหลือง)

 

2. ต้องรู้เรื่องการจำกัดเวลา และพื้นที่วิ่งของรถรับจ้างขนส่งเงินสด

ในการขับรถรับจ้างขนส่งเงินสด ต้องรู้ดีว่าการจราจรแต่ละพื้นที่ มีความแออัด และพื้นที่แต่ละพื้นที่ไม่สามารถเข้าถึงได้  การวิ่งบนทางราบเวลา และพื้นที่รวมถึงสิ่งของที่จำกัดสามารถวิ่งได้ดังนี้

ห้ามรถรับจ้างขนส่งเงินสดก๊าซ วัตถุไวไฟ ตั้งแต่ 6 ล้อขึ้นไป และรถพ่วง เดินรถในเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 06.00-22.00 น. ทุกวัน เว้นวันอาทิตย์

รถรับจ้างขนส่งเงินสด 6 ล้อขึ้นไป ห้ามวิ่งในเวลา 06.00 – 09.00 น. และ เวลา 16.00-20.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

รถรับจ้างขนส่งเงินสด 10 ล้อขึ้นไป ห้ามวิ่งในเวลา 06.00 – 10.00 น. และ เวลา 15.00-21.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ

ห้ามรถรับจ้างขนส่งเงินสดอื่น เช่น บรรทุกซุง เสาเข็ม เดินรถ เวลา 06.00-21.00 น.

วิ่งบนทางด่วน

รถรับจ้างขนส่งเงินสด 6 ล้อขึ้นไป ห้ามวิ่งเวลา 06.00-09.00 น. และ 16.00-20.00 น.

รถรับจ้างขนส่งเงินสด 10ล้อขึ้นไป ห้ามวิ่งเวลา 06.00-09.00 น. และ 15.00-21.00 น.

รถรับจ้างขนส่งเงินสดสารเคมี ห้ามวิ่งเวลา 06.00-10.00 น. และ 15.00-22.00 น.

 

3. ต้องรู้เรื่องน้ำหนักบรรทุก หรือพิกัดน้ำหนักตามกฎหมายกำหนด 

ในการขับรถรับจ้างขนส่งเงินสดเรื่องพิกัดน้ำหนัก เป็นสิ่งที่สำคัญที่ควรรู้อย่างมาก เพราะหากฝ่าฝืน มีน้ำหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 ปี ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดปัญหาอื่น ๆ ตามมา เช่น ทำให้พิ้นผิวถนนพัง ทรุดโทรม เสียหาย เป็นหลุมบ่อ

ซึ่งตามประกาศแล้วการกำหนดพิกัดน้ำหนักรถรับจ้างขนส่งเงินสด ได้กำหนดน้ำหนักของรถรับจ้างขนส่งเงินสดรวมน้ำหนักรถ เอาไว้ดังนี้

รถรับจ้างขนส่งเงินสดขนาด 4 ล้อ ต้องบรรทุกไม่เกินกว่า 9.5 ตัน

รถรับจ้างขนส่งเงินสดขนาด 6 ล้อ ต้องบรรทุกไม่เกิน 15 ตัน

รถรับจ้างขนส่งเงินสดขนาด 10 ล้อ ต้องบรรทุกไม่เกิน 25 ตัน

รถพ่วง 6 เพลา 22 ล้อ ต้องบรรทุกหนักไม่เกิน 50.5 ตัน

 

4. ต้องมีผ้าคลุมแน่นหนา และมีอุปกรณ์ล็อคเพื่อความปลอดภัย 

ในการขับรถผู้ขับรถรับจ้างขนส่งเงินสดต้องมีความรู้เกี่ยวกับการคลุมผ้าใบ ที่จะต้องใช้ผ้าใบสีทึบ และยึดติดกับตัวรถให้มีความแน่นหนาพอที่ไม่ให้สิ่งของรั่วไหล ตกหล่น จนทำให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นได้ ทั้งนี้ไม่ใช่แค่รถรับจ้างขนส่งเงินสดเพียงอย่างเดียว อย่างรวมถึงรถประเภทอื่นๆด้วย หากฝ่าฝืน จะมีโทษปรับตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบก โดยมีโทษปรับสูงสุด 50,000 บาท และนายทะเบียนอาจพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต ส่วนคนขับมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท และหากเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ผู้ประกอบการจะต้องชดใช้ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย