รับจ้างขนส่งเงินสด.com
: ตู้รับจ้างขนส่งสินค้า มีกี่ประเภท

รับจ้างขนส่งเงินสด

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

ตู้รับจ้างขนส่งสินค้า มีกี่ประเภท

ตู้รับจ้างขนส่ง สินค้ามี 4 ประเภท

 

1) Dry Cargoes เป็นตู้รับจ้างขนส่งเงินสด ที่ใส่สินค้าทั่วไปที่มีการบรรจุหีบห่อหรือภาชนะต้องเป็นสินค้าที่ไม่ต้องการรักษาอุณหภูมิ โดยสินค้าที่เข้าตู้รับจ้างขนส่งเงินสด ล้วจะต้องมีการจัดทำที่กั้นไม่ให้มีสินค้าเลื่อนหรือขยับ หากใช้เป็นเชือกไนลอนรัดหน้าตู้รับจ้างขนส่งเงินสด  ก็จะเรียกว่า Lashing

 

2) Refrigerator Cargoes เป็นตู้รับจ้างขนส่งเงินสด สินค้าประเภทที่มีเครื่องปรับอากาศ มีการปรับอุณหภูมิในตู้รับจ้างขนส่งเงินสด  ซึ่งทำตามมาตรฐานต้องสามารถปรับอุณหภูมิได้อย่างน้อย –18 องศาเซลเซียสโดยเครื่องทำความเย็นนี้อาจติดอยู่กับตู้รับจ้างขนส่งเงินสด หรือมีปลั๊กใช้กระแสไฟฟ้าเสียบจากนอกตู้รับจ้างขนส่งเงินสด  ซึ่งจะต้องมีที่วัดอุณหภูมิแสดงให้เห็นสถานะของอุณหภูมิของตู้รับจ้างขนส่งเงินสด สินค้า

 

3) Open Top เป็นตู้รับจ้างขนส่งเงินสด ซึ่งส่วนใหญ่จะต้องเป็น 40 ฟุต โดยออกแบบมาไม่ให้มีหลังคา สำหรับใช้ในการวางสินค้าขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักร ซึ่งไม่สามารถขนย้ายผ่านประตู้รับจ้างขนส่งเงินสด ได้