รับจ้างขนส่งเงินสด.com
: รถบรรทุกขนส่งเศษเหล็กของเหล็กเส้นและอุตสาหกรรมเหล็กไทย

รับจ้างขนส่งเงินสด

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

รถบรรทุกขนส่งเศษเหล็กของเหล็กเส้นและอุตสาหกรรมเหล็กไทย

รถบรรทุกขนส่งเศษเหล็กของเหล็กเส้นและอุตสาหกรรมเหล็กไทย

“รถบรรทุกขนส่งเศษเหล็ก” วัสดุสำคัญในการผลิตเหล็กเส้นก่อสร้าง การขยายตัวของเมืองเป็นปัจจัยที่บ่งบอกถึงความเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจ การก่อสร้างเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของการเติบโต วัสดุก่อสร้างจึงมีบทบาทอย่างยิ่งโดยเฉพาะเหล็กเส้น แต่ทว่ากว่าจะมาเป็นรถบรรทุกขนส่งเหล็กเส้นจะต้องผ่านกระบวนการอะไรมาบ้าง และปัจจัยด้านวัตถุดิบในการผลิตนั้นสำคัญสำคัญอย่างไร

หัวข้อ

ความสำคัญต่อรถบรรทุกขนส่งอุตสาหกรรมเหล็กอย่างไร

เศษเหล็กมาจากไหน

ระบบบริหารการจัดการของไทย

ลมหายใจของอุตสาหกรรมเหล็ก

ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมเหล็กอย่างไร

หากเรามองไปรอบๆ ตัวและสังเกตดีๆ จะเห็นว่ากว่า 80% ของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็น ตึกที่อยู่อาศัย สำนักงาน ถนน สะพาน หรือแม้กระทั่งของใช้ภายในบ้าน สิ่งเหล่านี้ต่างก็มีเหล็กเป็นส่วนประกอบ แต่เมื่อสิ่งของเหล่านี้หมดอายุการใช้เราอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของมัน เพราะเรานิยามสิ่งนี้ว่า “ขยะ” จุดจบของมันคือถังขยะหน้าบ้าน ข้างถนน ในชุมชน หรือดีหน่อยก็จะไปจบที่ร้านรับซื้อของเก่า แต่สำหรับอุตสาหกรรมเหล็กแล้วสิ่งนี้คือของมีค่ามหาศาลที่จะต่อลมหายใจให้กับธุรกิจ

เศษเหล็กมาจากไหน

ในหนึ่งปีเศษเหล็กจำนวนมหาศาลถูกนำเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรถบรรทุกขนส่งซากรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่า เพราะสิ่งนี้เป็นวัตถุดิบหลักและหัวใจสำคัญของการผลิตเหล็กของไทย หลายคนต่างก็ทราบดีว่าไทยเป็นประเทศที่ผลิตเหล็กจากการหลอมเศษเหล็ก แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบว่าเศษเหล็กมาจากไหน สำคัญอย่างไร และเราจะมีส่วนช่วยหรือผลักดันอุตสาหกรรมนี้ได้อย่างไร

ยังมีเศษเหล็กจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในระบบและไม่ได้รถบรรทุกขนส่งนำมารีไซเคิล (Recycle) อย่างถูกวิธี สาเหตุหลักคือยังไม่มีระบบบริหารการจัดการที่ดี ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม หรือแม้กระทั่งบริบทด้านกฎหมายหรือข้อกำหนดที่จะส่งเสริมการบริหารจัดการเศษเหล็กอย่างเป็นระบบได้ ดังนั้นเศษเหล็กหลายประเภทจึงถูกทิ้งขว้างไม่มีคนสนใจ ซากรถยนต์เก่าถูกทิ้งไว้ตามข้างถนน ชุมชน ซากเครื่องใช้ไฟฟ้าถูกทิ้งในกองขยะชุมชนและพื้นที่ว่างเปล่า เมื่อนานไปก็ยิ่งเสื่อมสภาพ ถูกสนิมกัดกิน เมื่อฝนตกก็ไหลซึมลงสู่พื้นดินและแหล่งน้ำ เมื่อลมพัดก็ล่องลอยไปในอากาศ

ระบบการบริหารจัดการของไทย

หากตั้งคำถามว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับการจัดการเศษเหล็กเพียงใดเราแทบหาคำตอบไม่ได้ ไม่เพียงแค่เศษเหล็กเท่านั้น ขยะหลายประเภทยังขาดการจัดการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพียงแค่เพราะว่าเรานิยามมันว่าขยะและความเข้าใจผิดๆ คือ “ขยะต้องทำลาย” ตรงกันข้ามยังมีขยะบางประเภทที่มีมูลค่าและส่งผลทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล เช่น ขยะแห้งจำพวกพลาสติก โฟม ฟองน้ำ สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงผลิตกระแสไฟฟ้าได้ หรือแม้กระทั่งเศษเหล็กต่างก็ถูกนำมาแปรรูปและนำกลับมาใช้งานใหม่ได้ อย่างไรก็ดี ในขณะที่ประเทศกำลังพัฒนาไปข้างหน้า แต่ระบบการจัดการขยะยังย่ำอยู่กับที่ สาเหตุเพราะพฤติกรรมของคนในสังคม ความร่วมมือของหน่วยงาน หรือกฎระเบียบที่ยังไม่ครอบครุมและเคร่งครัด ทั้งหมดนี้เป็นคำถามที่เราต่างก็ต้องหาคมตอบร่วมกัน

ลมหายใจของอุตสาหกรรมเหล็ก

เนื่องจากไทยไม่มีการจัดตั้งเหมืองผลิตเหล็กจากสินแร่เหล็กในธรรมชาติ อุตสาหกรรมการผลิตเหล็กของไทยจำใช้วิธีการรีไซเคิลโดยการนำเศษเหล็กกลับมาหลอมใหม่เพื่อที่จะแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อีกครั้ง ซากรถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และบรรจุภัณฑ์จำนวนมากจะถูกนำมาคัดแยกส่วนประกอบที่ไม่ใช่เหล็กออก เพื่อนำเศษเหล็กเข้าสู่ระบวนการหลอมและขึ้นรูปใหม่ด้วยเทคโนโลยีการหลอมแบบเตา Electric Arc Furnace (EAF) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีหลอมเหล็กที่ดีที่สุด ในทุกขั้นตอนเราให้ความสำคัญด้านการควบคุมการปล่อยมลพิษที่อาจส่งผลต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม แม้ว่ามิลล์คอนฯ เราจะมีศักยภาพในการจัดการเศษเหล็กที่ดี แต่ยังคงต้องอาศัยทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมผลักดันให้เกิดการจัดการเศษเหล็กในภาพรวมให้เป็นระบบยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา
บทความที่คล้ายกัน

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา
แชร์หน้านี้

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด

T.C.3 INDUSTRY CO.,LTD.

รับจ้างขนส่งเงินสด

.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท
รับจ้างขนส่งเงินสด (1)

ขนส่งสินค้าทั่วไป

บริการรับขนส่งสินค้าทั่วไป ทุกชนิด ให้บริการทั่วประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (1)

บริการขนส่งตู้ทึบ

บริการขนส่งตู้ทึบ (Container) ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (8)

รับเหมาถมดินโครงการ

จำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ มีทีมรถบรรทุกพ่วงกว่า 200 พ่วง
รับจ้างขนส่งเงินสด (5)

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน สร้างถนน โครงการน้ำ และ อื่นๆ
รับจ้างขนส่งเงินสด (14)

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร ทั้งนำเข้า และ ส่งออกสินค้า กับ ต่างประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (13)

รับซื้อ และ จำหน่ายไม้

รับซื้อ และ จำหน่ายไม้ยูคา ไม้ยางพารา และไม้เบญจพรรณ ไม้สับ ทุกประเภท
รูปภาพ3

บริการเรือดูดทรายทะเล

ทีมงานมากประสบการณ์ และ มีเรือดูดทรายกว่า 30 ลำ พร้อมให้บริการ
T.C.3 INDUSTRY
CO.,LTD.

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ประวัติความเป็นมาของ T.C.3 INDUSTRY CO.,LTD.

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที 12 กรกฏาคม 2564 เลขที่ 33/37 ม. 4 ถนน สุขุมวิท ต.เนินพระ อ. เมือง จ. ระยอง 21000 ภายใต้การบริหารงาน โดย บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด สามารถรับงานขนส่ง ได้ทุกประเภท เพราะทางบริษัทมีทั้ง ,รถเทลเลอร์ ,รถพ่วงคอกดั้ม ,รถพ่วงพื้นเรียบ ,รถหัวลากตู้ทึบ ,รถตู้ VIP ที่สามารถให้บริการด้านการขนส่งได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีรถขนส่งสินค้าทั้งหมด 200 คัน พร้อมด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด
T.C.3 INDUSTRY
CO.,LTD.

วิสัยทัศน์

บริษัททางานทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรและ บริการโดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกัน สู่ความเป็นมาตราฐานระดับสากล เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด

T.C.3 INDUSTRY

CO.,LTD.

บริการของเรา

โลจิสติกส์ของเรามีความหลากหลาย และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นี่คือเหตุผลที่ บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด ไปไกลกว่าการให้บริการขนส่งแบบเดิม แต่ให้ “กระบวนการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (one stop service) เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

การขนส่ง
คลังสินค้า
Gallery
ภาพผลงานบางส่วนของเรา
ฝากงานรถรับจ้าง
ผลงานของเรา
Search

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

บทความ

ขายหิน ดิน ทราย ราคาถูก จำหน่ายทราย หิน คัดเกรดพิเศษ คุณภาพเกรด A ในราคาคุ้มค่า สวย สะอาด ปริมาณเต็มคิว ทุกสินค้าผ่านกระบวนการคัดเกรดทราย หิน ที่ได้มาตรฐาน

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด – ขายหิน ดิน ทราย ราคาถูก จำหน่

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา คลิก
CHANGE LANGUAGE
Powered by
รับจ้างขนส่งเงินสด.com
บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

แชร์หน้านี้
โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์