รับจ้างขนส่งเงินสด.com
: ระบบ TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง

รับจ้างขนส่งเงินสด

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

ระบบ TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง

ระบบ TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง วางแผนและจัดการบริการงานขนส่ง สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

บริหารจัดการข้อมูล งานขนส่งครบ จบในระบบเดียว

รองรับกระบวนการทำงานระบบ ERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง ชั้นนำระดับโลก

ปรับแต่งระบบ (CUSTOMIZATION) ให้เหมาะสมกับธุรกิจขนาดใหญ่

ไม่พลาดฟีเจอร์สำคัญ และบริการใหม่ๆ

เชื่อมต่อการขนส่งธุรกิจกับโลกภายนอกอย่างไร้รอยต่อ

ปรึกษาการใช้งาน

ติดต่อเจ้าหน้าที่

 ระบบ TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

ระบบ TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง มาตรฐานระดับ EntERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่งrise ด้วยราคาเข้าถึงได้

ออกแบบระบบและกระบวนการทำงานเป็นมาตรฐาน บริหารจัดการ ECOSYSTEM การขนส่งของคุณแบบออนไลน์ 100%

จัดการข้อมูล และ การทำงานครบ จบในระบบเดียว

รองรับกระบวนการทำงานกับ ERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง ชั้นนำระบบโลก

รองรับการปรับแต่งระบบ (Customization) ให้เหมาะสมกับธุรกิจขนาดใหญ่

วิเคราะห์ และ ปรับปรุง Supply Chain ให้ดีขึ้น ด้วยข้อมูล

รับการอัพเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่อย่างสม่ำเสมอผ่านระบบ cloud

เชื่อมต่อการขนส่งของธุรกิจคุณกับโลกภายนอกอย่างไร้รอยต่อ

เริ่มต้น 39,990 บาทต่อเดือน

หน้าตาการใช้งานระบบ TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง

ระบบ TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง จัดการงานขนส่งสำหรับธุรกิจ

CONVERGENT PROCESSES

TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง ไม่ใช่แค่ช่วยจัดการงาน แต่คือ การทำงานร่วมกัน

ทุกๆ คนที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานร่วมกันได้ในระบบเดียว

พนักงานจัดส่ง, ผู้ขนส่ง, คนขับรถ ของคุณได้ทำงาน ร่วมกันได้ แบบ Work From Anywhere

ทุกคนได้รับข้อมูลที่อัพเดตเหมือนกัน พร้อมๆ กัน ไม่ตกหล่น

LOGISTICS DIGITAL COMMUNITY

มากกว่า ระบบ TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง แต่เป็นการเข้าร่วม Logistics Digital Community

รองรับการหารถกับ Supply Crowdsourcing)

สามารถนำรถบรรทุกที่ว่างมาร่วมงานกัน  ได้

รองรับการทำงานกับระบบ  TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง Basic for Carrier

เข้าถึงคนขับรถได้ง่าย และฟรี ผ่าน Mobile Application for Truck Driver

ระบบ TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง มีรถมากกว่า 40,000

ระบบ ERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง ใน Transportation Management System

ENTERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่งRISE ERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง/WMS INTEGRATION

เชื่อมต่อระบบ ERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง/WMS ชั้นนำได้ทุกแบรนด์ด้วย

 lntegration Agent (PROXY)

รองรับการเชื่อมต่อทุกจุดของ ERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง Business Flow

รับ S/O D/0 เพื่อวางแผนขนส่ง

ข้อมูล Shipment

ข้อมูลสถานการณ์จัดส่ง

ข้อมูลเก็บ/จ่ายค่าขนส่ง

 ระบบ TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง สำหรับองค์กรขนาดใหญ่

บริการอะไรบ้าง?

CONSULTATION

บริการให้คำปรึกษาสำหรับ

ระบบจัดการงานขนส่ง

บริการให้คำปรึกษาเรื่องการประยุกต์การใช้ TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ 

บริการวางสถาปัตยกรรมระบบและพิมพ์เขียวธุรกิจ (business blueprint) สำหรับระบบขนส่งสินค้า

CUSTOMIZATION

บริการปรับแต่งระบบ

ให้เข้าองค์กร

บริการปรับแต่ง (Customization)

ระบบ  EntERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่งrise เพื่อปรับระบบให้เข้าการ Process

บริการเชื่อมต่อระบบกับ ERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง, WMS และระบบที่เกี่ยวข้อง

บริการบริหารโครงการให้โครงการแล้วเสร็จได้ตามแผน

SUPPORT

บริการดูแลและสนับสนุน

การใช้งานระบบ

บริการบริหารการทำงานของระบบ ด้วยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

สนับสนุนการใช้งาน  TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง (Support Service) ให้กับธุรกิจ เพื่อให้ธุรกิจทำงานได้

SYSTEM INTEGRATION

บริการอีกมากมายของพันธมิตรธุรกิจ

บริการปรับแต่ง ERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่งชั้นนำเช่น SAP, MS Dynamic AX กับบริษัทที่ปรึกษาระดับประเทศ

บริการให้คำแนะนำ และติดตั้งระบบบน Cloud ชั้นนำ เช่น AWS, Google

LOADING OPTIMIZATION

AND SLOT MANAGEMENT

ระบบบริหารการขึ้น-ลงสินค้า

วางแผนการโหลดและเรียงสินค้าของรถขนส่ง ช่วยประหยัดเวลา และเพื่อความสะดวก ในการขึ้น-ลงสินค้า แต่ละจุด

วางแผนตารางเวลาและสถานที่ขึ้น-ลงแต่ละจุด ให้เหมาะสมกับแผนตารางรถขนส่ง

VRP (VERTICAL ROUTING

PLANNING)

ระบบวางแผนเส้นทางการขนส่ง

ระบบจะวิเคราะห์เส้นทางและงานขนส่งในแต่ละรอบ เพื่อวางแผนจัดรถขนส่งให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

รองรับงานขนส่งแบบ Milk-run

พร้อมคัดเลือกผู้ขนส่งที่เหมาะสม กับแผนการจัดรถขนส่งในแต่ละรอบได้

MULTI GPS MONITORING

รองรับการเชื่อมต่อ GPS

มากกว่า 20 แบรนด์

สามารถแสดงสถานะการขนส่งจาก GPS หลายระบบได้ในหน้าจอเดียว หมดปัญหาการเปิดหน้าจอหลายระบบ

รวบรวมและประมวลผลสถานะการขนส่งได้รวดเร็ว แม่นยำ ช่วยลดปัญหาความล่าช้าในการขนส่ง

ONLINE FLEET CARD

เชื่อมต่อระบบซื้อและจ่ายน้ำมัน

ออนไลน์ (เร็วนี้ ๆ)

ระบบซื้อน้ำมันและจ่ายคูปองน้ำมันออนไลน์ เติมได้ทันที ทุกที่ ทุกเวลา

ระบบคำนวณนำ้มัน และจัดการคูปองน้ำมัน ให้คนขับ ตามแต่ละงานขนส่งแบบอัตโนมัติ

ส่งรหัสเติมน้ำมันให้คนขับผ่านแอปพลิเคชั่น 360TRUCKER พร้อมบันทึกข้อมูลการเติมนำ้มันแบบทันที

 TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง ระบบจัดการธุรกิจขนส่งยุคใหม่ ที่ง่ายกว่า

ครบ จบ ในระบบเดียวบริหารจัดการ Ecosystem การขนส่งของคุณแบบออนไลน์ 100%

พนักงานจัดส่ง, ผู้ขนส่ง, คนขับรถ ของคุณได้ทำงานร่วมกันได้แบบ Work From Anywhere

จัดการข้อมูล และ การทำงานครบ จบในระบบเดียววิเคราะห์ และ ปรับปรุง Supply Chain ให้ดีขึ้น ด้วยข้อมูล

รับการอัพเดตระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่นใหม่อย่างสม่ำเสมอผ่านระบบ cloud ไม่พลาดฟีเจอร์สำคัญ ๆ

เชื่อมต่อการขนส่งของธุรกิจคุณกับโลกภายนอกอย่างไร้รอยต่อ  TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง – X1 Truck Booking Management

ระบบจัดการการขนส่ง ฟีเจอร์ขั้นพื้นฐาน สำหรับจัดการ

ออเดอร์การขนส่ง / จัดการออเดอร์จองรถบรรทุก / จัดการออกเอกสาร / จ่ายงานขนส่ง ให้เป็นเรื่องง่าย ๆ แบบออนไลน์

จัดการข้อมูลรถบรรทุก และพนักงานขับรถได้ วางแผน และตรวจสอบการขนส่งได้มีประสิทธิภาพ แม่นยำ ลดความผิดพลาดของข้อมูล

รองรับรูปแบบของ Order ที่หลากหลาย ทั้งแบบเต็มคันรถ (FTL), แบบรวมเที่ยว (LTL) และ แบบล็อตขนาดใหญ่ (Multiple Truck Loads)

รองรับการผันค่าขนส่งตามอัตราน้ำมันแบบอัตโนมัติ ดูรายงานการจองรถขนส่ง และ นำมาวิเคราะห์ข้อมูลได้

กำหนดสิทธิ์ให้แต่ละหน่วยงาน เข้าถึงราคาค่าขนส่ง และข้อมูลที่เกี่ยวข้องเฉพาะส่วนได้ ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกองค์กร ได้ทำงานภายใต้ระบบ และมาตรฐานเดียว

TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง – X2 Fleet Monitoring เชื่อมต่อระบบ TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง เข้ากับตำแหน่งของรถขนส่ง

เช็กสถานะการขนส่งได้ตลอดเวลา พร้อมบันทึกรูปภาพ และเอกสารการขนส่ง

ประเมิน และคาดการณ์เวลาการขนส่งได้ทุกจุดรับ-ส่งสินค้า (Estimated Time Arrival, Estimated Time Departure)

ไม่จำกัดการใช้งานของแอปคนขับรถ รองรับการเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ GPS  TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง – X3 Planning and Scheduling

ด้วยอัลกอลิธึมอัจฉริยะจาก BRAIN วางแผนการขึ้น-ลงสินค้าแบบหลายสถานที่ได้ วางแผนการขึ้น-ลงสินค้าแบบหลายคันได้

วางแผนรอบการขนส่งให้เต็มประสิทธิภาพ และสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ง่าย,สะดวก,ทันต่อสถานการณ์

รองรับการเชื่อมต่อระบบ ERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง เช่น SAP, ORACLE, MICROSOFT DYNAMICS, ODOO และ WMS เช่น SAP, ORACLE, HONEYWELL TECHX TMS ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง – X4 Settlement

ระบบจัดการค่าใช้จ่ายสําหรับการขนส่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนขนส่งให้ดียิ่งขึ้น

จัดการสรุปรายได้และต้นทุนค่าขนส่งได้ทันที บันทึกต้นทุนและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในแต่ละ Shipment ได้โดยง่าย

รองรับกระบวนการทําและออกเอกสารต่าง ๆ อัตโนมัติผ่านทางออนไลน์ เช่น การวางบิล, การรับวางบิล, การจ่ายค่าขนส่ง,เอกสารหัก ณ ที่จ่าย

รองรับการเชื่อมต่อระบบจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่ายไปสู่ระบบ ERP ในรถบรรทุกรับจ้างขนส่ง

 

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา
บทความที่คล้ายกัน

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา
แชร์หน้านี้

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด

T.C.3 INDUSTRY CO.,LTD.

รับจ้างขนส่งเงินสด

.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท
รับจ้างขนส่งเงินสด (1)

ขนส่งสินค้าทั่วไป

บริการรับขนส่งสินค้าทั่วไป ทุกชนิด ให้บริการทั่วประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (1)

บริการขนส่งตู้ทึบ

บริการขนส่งตู้ทึบ (Container) ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (8)

รับเหมาถมดินโครงการ

จำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ มีทีมรถบรรทุกพ่วงกว่า 200 พ่วง
รับจ้างขนส่งเงินสด (5)

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน สร้างถนน โครงการน้ำ และ อื่นๆ
รับจ้างขนส่งเงินสด (14)

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร ทั้งนำเข้า และ ส่งออกสินค้า กับ ต่างประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (13)

รับซื้อ และ จำหน่ายไม้

รับซื้อ และ จำหน่ายไม้ยูคา ไม้ยางพารา และไม้เบญจพรรณ ไม้สับ ทุกประเภท
รูปภาพ3

บริการเรือดูดทรายทะเล

ทีมงานมากประสบการณ์ และ มีเรือดูดทรายกว่า 30 ลำ พร้อมให้บริการ
T.C.3 INDUSTRY
CO.,LTD.

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ประวัติความเป็นมาของ T.C.3 INDUSTRY CO.,LTD.

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที 12 กรกฏาคม 2564 เลขที่ 33/37 ม. 4 ถนน สุขุมวิท ต.เนินพระ อ. เมือง จ. ระยอง 21000 ภายใต้การบริหารงาน โดย บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด สามารถรับงานขนส่ง ได้ทุกประเภท เพราะทางบริษัทมีทั้ง ,รถเทลเลอร์ ,รถพ่วงคอกดั้ม ,รถพ่วงพื้นเรียบ ,รถหัวลากตู้ทึบ ,รถตู้ VIP ที่สามารถให้บริการด้านการขนส่งได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีรถขนส่งสินค้าทั้งหมด 200 คัน พร้อมด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด
T.C.3 INDUSTRY
CO.,LTD.

วิสัยทัศน์

บริษัททางานทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรและ บริการโดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกัน สู่ความเป็นมาตราฐานระดับสากล เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด

T.C.3 INDUSTRY

CO.,LTD.

บริการของเรา

โลจิสติกส์ของเรามีความหลากหลาย และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นี่คือเหตุผลที่ บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด ไปไกลกว่าการให้บริการขนส่งแบบเดิม แต่ให้ “กระบวนการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (one stop service) เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

การขนส่ง
คลังสินค้า
Gallery
ภาพผลงานบางส่วนของเรา
ฝากงานรถรับจ้าง
ผลงานของเรา

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

บทความ

ขายหิน ดิน ทราย ราคาถูก จำหน่ายทราย หิน คัดเกรดพิเศษ คุณภาพเกรด A ในราคาคุ้มค่า สวย สะอาด ปริมาณเต็มคิว ทุกสินค้าผ่านกระบวนการคัดเกรดทราย หิน ที่ได้มาตรฐาน

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด – ขายหิน ดิน ทราย ราคาถูก จำหน่

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา คลิก
CHANGE LANGUAGE
Powered by
รับจ้างขนส่งเงินสด.com
บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

แชร์หน้านี้
โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์