รับจ้างขนส่งเงินสด.com
: การขออนุญาตประกอบการขนส่ง

รับจ้างขนส่งเงินสด

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

การขออนุญาตประกอบการขนส่ง

การขออนุญาตประกอบการขนส่งรับจ้างบรรทุก

ใบอนุญาตประกอบการขนส่งรับจ้างบรรทุกประกอบการขนส่งรับจ้างบรรทุกส่วนบุคคลมีอายุ 5 ปี นับแต่วันออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งรับจ้างบรรทุก

เอกสารหลักฐาน

1.    สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาบัตรประชาชน (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา)

2.    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลพร้อมวัตถุประสงค์, สำเนาหนังสือ บริคณฑ์สนธิและข้อบังคับ, สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (กรณีเป็นนิติบุคคล)

3.    สำเนาทะเบียนรถหรือสำเนาใบแจ้งจำหน่ายรถ

4.    เอกสารหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประกอบธุรกิจการค้า เช่น ใบทะเบียนพาณิชย์ หลักฐานการเสียภาษีเงินได้ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01)………

5.    เอกสารหลักฐานแสดงสถานที่เก็บ ซ่อม บำรุงรักษารถ เช่น สำเนาโฉนดที่ดินและหรือสำเนาทะเบียนบ้านซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่ กรณีสถานที่เก็บ ซ่อม และบำรุงรักษารถไม่ใช่ของผู้ขออนุญาตเอง แต่เป็นของบุคคลอื่น หลักฐานให้สิทธิใช้สถานที่ให้จัดทำเป็นนิติกรรมสองฝ่าย และต้องแสดงหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ให้ใช้สถานที่ประกอบด้วย

6.    หนังสือมอบอำนาจ กรณีไม่มาดำเนินการด้วยตนเอง

ขั้นตอนการดำเนินการ 6 ขั้นตอน 1 จุดบริการ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 7 ช.ม. 10 นาที

1.    ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐาน โดยเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของคำขอและหลักฐาน

2.    ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขอ ลักษณะและขนาดกิจการ จัดเก็บค่าธรรมเนียม/ออกใบเสร็จ บันทึกข้อมูล ออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งรับจ้างบรรทุก รวบรวมข้อมูล สรุปรายละเอียดเสนอนักวิชาการพิจารณา

3.    นักวิชาการพิจารณา สรุปรายละเอียดเสนอหัวหน้างาน

4.    หัวหน้างานตรวจสอบและนำเสนอนายทะเบียนกลาง

5.    นายทะเบียนกลางพิจารณา/ลงนาม

6.    รับเรื่อง

การดำเนินการเกี่ยวกับรถหลังจากได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรับจ้างบรรทุกประกอบการขนส่งรับจ้างบรรทุก

1.    รถใหม่ยังไม่มีทะเบียน ให้ดำเนินการจดทะเบียนและชำระภาษีโดยดำเนินการตามสถานที่ดังนี้ ส่วนกลาง ที่กรมการขนส่งรับจ้างบรรทุกทางบก ส่วนภูมิภาค ที่สำนักงานขนส่งรับจ้างบรรทุกจังหวัด

 

2.    รถที่จดทะเบียนแล้ว และยังบรรจุอยู่ในประกอบการขนส่งรับจ้างบรรทุกของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งรับจ้างบรรทุกประกอบการขนส่งรับจ้างบรรทุกรายอื่น จะต้องดำเนินการถอนรถออกจากใบอนุญาตประกอบการขนส่งรับจ้างบรรทุกประกอบการเดิมเสียก่อน แล้วจึงดำเนินการโอนเป็นชื่อของผู้ขออนุญาตต่อไป

 

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา
บทความที่คล้ายกัน

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา
แชร์หน้านี้

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด

T.C.3 INDUSTRY CO.,LTD.

รับจ้างขนส่งเงินสด

.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท
รับจ้างขนส่งเงินสด (1)

ขนส่งสินค้าทั่วไป

บริการรับขนส่งสินค้าทั่วไป ทุกชนิด ให้บริการทั่วประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (1)

บริการขนส่งตู้ทึบ

บริการขนส่งตู้ทึบ (Container) ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (8)

รับเหมาถมดินโครงการ

จำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ มีทีมรถบรรทุกพ่วงกว่า 200 พ่วง
รับจ้างขนส่งเงินสด (5)

รับเหมาก่อสร้าง

รับเหมาก่อสร้างทุกประเภท รับเหมาก่อสร้างอาคารโรงงาน สร้างถนน โครงการน้ำ และ อื่นๆ
รับจ้างขนส่งเงินสด (14)

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร

ดำเนินการพิธีการทางศุลกากร ทั้งนำเข้า และ ส่งออกสินค้า กับ ต่างประเทศ
รับจ้างขนส่งเงินสด (13)

รับซื้อ และ จำหน่ายไม้

รับซื้อ และ จำหน่ายไม้ยูคา ไม้ยางพารา และไม้เบญจพรรณ ไม้สับ ทุกประเภท
รูปภาพ3

บริการเรือดูดทรายทะเล

ทีมงานมากประสบการณ์ และ มีเรือดูดทรายกว่า 30 ลำ พร้อมให้บริการ
T.C.3 INDUSTRY
CO.,LTD.

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ประวัติความเป็นมาของ T.C.3 INDUSTRY CO.,LTD.

บริษัทก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที 12 กรกฏาคม 2564 เลขที่ 33/37 ม. 4 ถนน สุขุมวิท ต.เนินพระ อ. เมือง จ. ระยอง 21000 ภายใต้การบริหารงาน โดย บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด สามารถรับงานขนส่ง ได้ทุกประเภท เพราะทางบริษัทมีทั้ง ,รถเทลเลอร์ ,รถพ่วงคอกดั้ม ,รถพ่วงพื้นเรียบ ,รถหัวลากตู้ทึบ ,รถตู้ VIP ที่สามารถให้บริการด้านการขนส่งได้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปัจจุบันบริษัทมีรถขนส่งสินค้าทั้งหมด 200 คัน พร้อมด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด
T.C.3 INDUSTRY
CO.,LTD.

วิสัยทัศน์

บริษัททางานทางด้านธุรกิจโลจิสติกส์แบบครบวงจรและ บริการโดยมุ่งเน้นพัฒนาให้เติบโตไปด้วยกัน สู่ความเป็นมาตราฐานระดับสากล เพื่อความมั่นคงทางธุรกิจอย่างยั่งยืน

นโยบายคุณภาพ

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด

T.C.3 INDUSTRY

CO.,LTD.

บริการของเรา

โลจิสติกส์ของเรามีความหลากหลาย และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง นี่คือเหตุผลที่ บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด ไปไกลกว่าการให้บริการขนส่งแบบเดิม แต่ให้ “กระบวนการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (one stop service) เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

การขนส่ง
คลังสินค้า
Gallery
ภาพผลงานบางส่วนของเรา
ฝากงานรถรับจ้าง
ผลงานของเรา
Search

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

บทความ

ขายหิน ดิน ทราย ราคาถูก จำหน่ายทราย หิน คัดเกรดพิเศษ คุณภาพเกรด A ในราคาคุ้มค่า สวย สะอาด ปริมาณเต็มคิว ทุกสินค้าผ่านกระบวนการคัดเกรดทราย หิน ที่ได้มาตรฐาน

บริษัท ที.ซี.ทรี อินดัสทรี จำกัด – ขายหิน ดิน ทราย ราคาถูก จำหน่

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

ติดต่อเรา คลิก
CHANGE LANGUAGE
Powered by
รับจ้างขนส่งเงินสด.com
บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

รับจ้างขนส่งเงินสด.com

บริการขนส่งสินค้า ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ บริการจำหน่าย หิน ดิน ทราย รับเหมาถมดินโครงการ รับเหมาก่อสร้าง ทุกประเภท

แชร์หน้านี้
โหลดหน้าใหม่
คัดลอกลิงก์